[[chrome/extensions]]

* Chrome Extensions [#j0dca9a2]
http://goo.gl/mr5y
https://chrome.google.com/extensions/detail/ipbgbelenfhlnajgkoggjcidekacjjmk

** Release Note [#jd1e97af]
 V0,0,1
 初版

 V0,0,4
 テキスト選択状態で表示させると検索を実行する様に変更

 V0.0.5
 load info image を追加

 V1.0.0.1
 サイトが取得できるまではポップアップを畳んでおいて、サイト取得後、ポップアップが広がるように変更

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS